ZA POSLOVNE KLIJENTE


Kroz asistentske servise koji čine naš core business, obezbeđujemo dodatnu vrednost za poslovne procese naših korporativnih klijenata i doprinosimo jačanju njihovog odnosa sa njihovim klijentima – našim korisnicima.

Mi verujemo u stvarnu potrebu za asistencijama i njihovu vrednost za pojedinca, stoga asistentske servise implementiramo kroz različite privredne delatnosti.

Naši korporativni klijenti su osiguravajuća društva, banke, lizing kompanije, naftne kompanije, privatne medicinske institucije, maloprodajni lanci, itd.

Naš cilj nije da radimo sa svakom kompanijom na specifičnom tržištu. Naprotiv, naša je misija da obezbedimo komparativnu prednost samo za nekoliko kompanija.

Saradnja sa nama znači da je partnerska kompanija dovoljno različita od drugih u smislu da uvodi inovacije u procesu pridobijanja novih i čuvanja lojalnih klijenata.